Przewodniczący Komisji

Marcin Blauth

Aktualny skład komisji zjazdów

 • Wojciech Gajewski
  Z-ca Przewodniczącego

 • Martyna Mitał
  Sekretarz Komisji

 • Jakub Karpiel
  Członek Komisji  (TZN)

 • Wojciech Mitan
  Członek Komisji  (TZN)

 • Wojciech Szamota
  Członek Komisji  (ŚBZN)

 • Tomasz Laszczak

  Członek Komisji  (ŚBZN)

 • Piotr Kolasa

  Członek Komisji  (MOZN)

 • Szymon Chmielewski

  Członek Komisji  (WOZN)

 • Andrzej Łodziński

  Członek Komisji  (WOZN)

 • Bartłomiej Kądziołka

  Członek Komisji  (POZN)

 • Maciej Pietrykowski
  Członek Komisji  (DZN)