Przewodniczący Komisji

Marcin Blauth

Aktualny skład komisji snowboardu

 • Wojciech Gajewski
  Z-ca Przewodniczącego

 • Martyna Mitał
  Sekretarz Komisji

 • Paweł Dawidek
  Członek Komisji (TZN)

 • Michał Sitarz    

  Członek Komisji (TZN)

 • Michał Andrzejewski

  Członek Komisji (ŚBZN)

 • Tomasz Zbiciak

  Członek Komisji (ŚBZN)

 • Małgorzata Kukucz-Legień
  Członek Komisji (MOZN)

 • Zbigniew Pistor
  Członek Komisji (MOZN)

 • Aleksander Kosacki
  Członek Komisji (WOZN)

 • Jan Żyłka
  Członek Komisji (POZN)

 • Maciej Niebudek
  Członek Komisji (DZN)