Przewodniczący komisji

Tomasz Grzywacz

Skład komisji licencyjnej

  • Jakub Michalczuk

    Wiceprzewodniczący Komisji Licencyjnej PZN

  • Krystyna Ząbek

    Członek Komisji Licencyjnej PZN