Biegi narciarskie

Przewodniczący Komisji

Szymon Krasicki

Aktualny skład komisji biegów narciarskich

 • Teresa Socha
  Z-ca Przewodniczącego

 • Wojciech Gawor
  Sekretarz Komisji

 • Jerzy Leśnik
  Członek Komisji  (TZN)

 • Anna Bubula
  Członek Komisji  (TZN)

 • Włodzimierz Waluś
  Członek Komisji  (ŚBZN)

 • Mariusz Zowada

  Członek Komisji  (ŚBZN)

 • Dariusz Cieślar

  Członek Komisji  (MOZN)

 • Grzegorz Staręga 

  Członek Komisji  (WOZN)

 • Grzegorz Sadowski

  Członek Komisji  (WOZN)

 • Piotr Bril
  Członek Komisji  (POZN)

 • Jacek Skowron

  Członek Komisji  (DZN)

 • Paweł Żółkiewski
  Członek Komisji (LOZN)

 • Adam Roszkowski
  Członek Komisji (POZN-Białystok)