16 CZERWCA 2021

Test MTSF wykonany przez Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Klub sportowy Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe przeprowadził, w ramach realizacji zadania "Młody Narciarz", międzynarodowy test sprawności fizycznej (MTSF). Test ten odbył się w czwartek, 10 czerwca 2021 roku na stadionie Start - Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle.

Test MTSF składał się z następujących prób:

  1. Bieg na 50m,
  2. Skok w dal z miejsca,
  3. Bieg na 600 (7-11lat) i 1000m (12-19lat),
  4. Siła dłoni (dynamometr),
  5. Uginanie rąk w zwisie (drążek),
  6. Bieg 4x10m,
  7. Siady z leżenia,
  8. Skłon tułowia.

 Wyniki testów zostaną wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów.

Źródło: Anna Karczewska / PZN