27 MAJA 2024

PZN informuje o kontynuacji projektu "Młody narciarz 2024"

Polski Związek Narciarski informuje o kontynuacji realizowania zadania publicznego „Młody narciarz 2024”.  Jest to już czwarta edycja projektu PZN, którego bezpośrednim zadaniem jest wsparcie klubów sportowych w szkoleniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W tym roku zadanie realizować będzie 33 klubów sportowych z całej Polski. Szkoleniem zostanie objętych 840 dzieci z narciarskich klubów sportowych. 

Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Poniżej przedstawiamy założenia programowe i sposób realizacji zadania.

Dzięki projektowi „Młody narciarz 2024” z zakresu sportu powszechnego liczymy na owocną współpracę z klubami sportowymi PZN w budowaniu piramidy szkoleniowej polskiego narciarstwa.

I. Cel i idea:

  1. Celem głównym zadania „Młody Narciarz 2024” jest upowszechnienie narciarstwa wśród młodych dziewcząt i chłopców, uczniów szkół podstawowych zwłaszcza pochodzących z uboższych środowisk rodzinnych.
  2. Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
  3. Realizacja zadania odbywa się przez licencjonowane kluby sportowe Polskiego Związku Narciarskiego. W ramach zadania „Młody narciarz 2024” szkoleniowcy prowadzący zajęcia sportowe otrzymują wynagrodzenie zgodnie z wytycznymi Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.
  4. W ramach realizacji zadania w 2024r. grupy szkoleniowe mogą wykorzystać środki na transport uczestników zajęć sportowych oraz wynajem obiektów sportowych do realizacji zajęć sportowych.
  5. W tegorocznej edycji przewiduje się przeprowadzenie dwóch dwudniowych kursokonferencji metodyczno-szkoleniowych, które będą włączone do harmonogramu szkoleń Akademii Trenerów PZN i zaliczane do corocznej aktywacji licencji trenerskich zgodnie z nowym „Regulaminem licencji PZN”.

II. Cele szczegółowe programu:

  • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej ukierunkowanej na uprawianie narciarstwa charakteryzującego się rozwojem wszechstronnym z późniejszą stopniowo wprowadzaną specjalizacją sportową,
  • wdrażanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej, a tym samym  przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
  • udział w zorganizowanych, atrakcyjnych i systematycznie prowadzonych zajęciach w klubach sportowych, zdążających w pierwszej kolejności do zachęcenia dzieci i młodzież do uczestnictwa w sporcie i tym samym stymulowanie rozwoju psycho-fizycznego, zwłaszcza wszechstronnego. W późniejszym etapie szkolenia do przygotowania młodych narciarzy do podjęcia w przyszłości treningów i współzawodnictwa na wyższym poziomie zaawansowania zawodniczego,
  • identyfikację talentów sportowych,
  • podniesienie poziomu przygotowania zawodowego klubowej kadry szkoleniowej,
  • doskonalenie funkcjonowania klubów sportowych biorących udział w realizacji zadania,
  • aktywizację lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych współpracujących przy niniejszym zadaniu,
  • uczestnictwo wolontariuszy,
  • zebranie niezbędnych doświadczeń pozwalających na przygotowanie  upowszechniania narciarstwa na lata następne, obejmującego znacznie większą liczbę dzieci i młodzieży z klubów sportowych działających  w innych regionach Polski.

III. Realizacja

  • program realizowany jest w okresie 01.01-31.12.2024,
  • prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w wieku szkoły podstawowej,
  • zajęcia odbywać się będą maksymalnie trzy razy w tygodniu  (3 x 1,5 h),
  • promocja zadania „Młody narciarz 2024”  na stronie internetowej,
  • realizacja programu odbywa się w wymiarze ogólnopolskim.

IV. Rekrutacja

Uczestnicy zadania zostali wytypowani wg następujących zasad:

  • ranking posezonowy (2023/2024) w kategorii dzieci młodsze, dzieci, młodzik/młodziczka. (Wg kategorii wiekowych PZN VIII klasa to pierwszoroczny młodzik w dyscyplinach: biegi narciarskie,  skoki i KN , narciarstwo alpejskie),
  • kluby figurujące w rankingu posezonowym w kategorii młodzik: dla dzieci młodszych, dzieci i młodzieży w zawodach: ORLEN Cup, ORLEN Cup Kids, Puchar Grupy Azoty,
  • prawidłowa realizacja zadania „Młody narciarz 2023” – dotyczy tylko klubów uczestniczących w tym zadaniu,
  • deklaracja klubu o niepodbieraniu opłat za prowadzenie zajęć szkoleniowych z uczestnikami zadania „Młody  narciarz 2024”,
  • dokument potwierdzający pozytywną weryfikację trenera w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Krajowym Rejestrze Karnym /KRK/.
  • Trenerzy PZN oraz Trenerzy Asystenci PZN muszą posiadać aktywną licencję PZN. Natomiast od uczestnika zajęć nie jest wymagana licencja zawodnicza PZN ze względu na możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych uczniów, którzy nie są członkami danego klubu sportowego, a chcieliby uczestniczyć w zajęciach narciarskich w ramach zadania „Młody narciarz 2024”. Zapewnia to powszechność oraz ułatwienie w naborze uczestników zajęć do grup szkoleniowych.
  • informacje o naborze wniosków o włączenie nowych klubów do projektu „Młody narciarz 2024” ogłoszone zostały stronie internetowej www.pzn.pl 
  • PZN zastrzega sobie ostateczną decyzję co do klubów realizujących zadanie „Młody Narciarz 2024”.

V. Kluby biorące udział w programie

  • województwo śląskie

1. MKS Istebna
2. Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
3. LKS Klimczok Bystra
4. SS-R LZS Sokół Szczyrk
5. NKS Trójwieś Beskidzka
6. Żywiecki Klub Narciarski
7. KS LIVE Bielsko- Biała
8. LKS Olimpia Goleszów
9. Adventure Ski Team
10. KS AS Bielsko-Biała
11. KS Wodzisław Śląski Ski-Team

  • województwo małopolskie

1. UKS Regle Kościelisko
2. AZS Zakopane
3. LKS Markam Wiśniowa Osieczany
4. LKS Witów Ski Mszana Dolna
5. TS Wisła Zakopane
6. KS Turbacz XC
7. KS Frajda Zakopane
8. KS Rutkow-Ski
9. UKS Wierchy Zalesie
10. KS Jedność Nowy Sącz
11. LKS Poroniec Poronin
12. PKS Jaworze Ptaszkowa
13. Stowarzyszenie Olympic Rabka Zdrój
14. UKS Dwójka Dunajec

  • województwo podkarpackie

1. MKS Halicz Ustrzyki Dolne
2. UKN Laworta Ustrzyki Dolne
3. MUKS Podkarpacie Jedlicze
4. ZKN Zakucie Zagórz

  • województwo lubelskie

1. MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski

  • województwo mazowieckie

1. UKS Rawa Siedlce

  • województwo podlaskie

1. UKS Hubal Białystok

  • województwo dolnośląskie

1. MKS Karkonosze

Wkrótce zamieścimy fotorelacje z odbywających się zajęć treningowych w poszczególnych klubach sportowych.

Źródło: Jakub Michalczuk / PZN