27 LIPCA 2022

Zarząd PZN na lata 2022-2026

Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego określił oraz przyjął zakres zadań i odpowiedzialności dla członków Zarządu PZN i są one następujące:

  • Wojciech Gumny – Wiceprezes ds. skoków narciarskich i spraw organizacyjnych 
  • Marcin Blauth – Wiceprezes ds. narciarstwa alpejskiego, licencji PZN, kontaktu z SITN
  • Stanisław Szymanik – Wiceprezes ds. narciarstwa biegowego i spraw medycznych
  • Marek Pach – Członek Zarządu ds. kombinacji norweskiej  
  • Rafał Kot – Członek Zarządu ds. sportu akademickiego, współpracy z OZN-ami oraz klubami położonymi w Tatrach i na wschód od nich
  • Adam Wojciech Fickowski – Członek Zarządu ds. współpracy z klubami, wsparcia zawodników poza grupami szkoleniowymi, kariery dwutorowej
  • Jarosław Konior – Członek Zarządu ds. Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz wsparcia naboru w szkołach podstawowych
  • Jan Winkiel – Sekretarz Generalny, który poza zakresem obowiązków związanych z tą funkcją, będzie odpowiadał również za snowboard 

Zarząd PZN określił i przyjął zakres kompetencji Prezesa Związku Adama Małysza, który pełni rolę nadzorczą nad całością funkcjonowania Związku, w tym odpowiada za sprawy organizacyjne, finansowe oraz sportowe.

Na wniosek Prezesa PZN Adama Małysza Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego dokonał powołania w skład Zarządu Sekretarza Generalnego w osobie Jana Winkiela - bez rozpisywania konkursu na stanowisko Sekretarza - a to z uwagi na fakt, iż Jan Winkiel funkcję Sekretarza Generalnego pełnił w poprzedniej kadencji Zarządu na podstawie wcześniej przeprowadzonego konkursu.

Źródło: PZN