21 LISTOPADA 2022

W Szczyrku odbyło się seminarium sędziów DT PZN

W sobotę, 19 listopada 2022 roku odbyło się coroczne seminarium sędziów DT PZN w skokach narciarskich, kombinacji norweskiej i biegach narciarskich w SMS Szczyrku oraz w narciarstwie alpejskim w ZSMS Zakopane. Łącznie w seminarium uczestniczyło 70 Delegatów Technicznych PZN w formie stacjonarnej.

W Szczyrku na początku spotkania uroczyście podziękowano Pani Barbarze Sobańskiej za wieloletnią pracę jako Przewodniczącą Komisji Delegatów Technicznych PZN w biegach narciarskich. Przedstawiono jednocześnie nową Przewodniczącą Panią Zofię Stefanię Kiełpińską.

Spotkanie podzielone zostało na część ogólną którą poprowadził dyrektor Wydziału sędziowskiego Jakub Michalczuk. Omówiony został Narciarski Regulamin Sportowy (NRS) w części wspólnej dla wszystkich dyscyplin PZN, zmiany w przepisach ICR Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardu (FIS), zmiany w Wytycznych Sportowych PZN na sezon 2022/2023, analiza elektronicznych sprawozdań DT i sprawy różne. Część specjalistyczną poprowadzili Przewodniczący Komisji Delegatów Technicznych PZN, Pani Zofia Stefania Kiełpińska w biegach Narciarskich i Pani Faustyna Malik w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.

W częściach specjalistycznych biegów narciarskich sędziowie omówili zmiany w ICR - nowości, sprawozdanie z Komisji FIS , Informacja z seminarium Inspektorów Homologacji FIS, Procedura decyzji Jury - FIS CHART- Schemat Decyzji, Informacja o Inwestycji w Jakuszycach.

W części skoków narciarskich  omówione zostały zmiany w przepisach dotyczące sprzętu skokowego, zmiany w Wytycznych Sportowych PZN 2022/2023 w części skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, nominacje FIS na sezon 2022/2023, E-learning FIS, analiza wyników sędziów orzekających FIS, oraz trening orzekania dla kandydatów na sędziów orzekających FIS.

W Zakopanem pod przewodnictwem Wojciecha Gajewskiego omówione zostały zmiany w NRS i „Specyfikacja sprzętu w narciarstwie alpejskim”, dodatku i czasu przejazdu, Quiz z wiadomości na temat przepisów NRS w narciarstwie alpejskim, przypadki z zawodów i sprawy różne.    

Na seminariach omówiono Kalendarze centralne PZN na sezon 2022/2023.

Ustalono terminy i miejsca kolejnego Seminarium DT PZN w 2023r : biegi narciarskie- Jakuszyce, skoki narciarskie - Zakopane, narciarstwo alpejskie w Zakopane, snowboard-Kraków.

Źródło: Jakub Michalczuk / PZN