17 PAŹDZIERNIKA 2023

SNOWBOARD - zapisy kurs trenera sportu II klasy

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach informuje, że planuje uruchomienie kursu Trenera Sportu / Studiów podyplomowych Trenera Sportu SNOWBOARD pod patronatem Polskiego Związku Narciarskiego.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 28 PAŹDZIERNIKA 2023

Miejsce realizacji zajęć: AWF Katowice ul. Mikołowska 72

Zajęcia z części teoretycznej odbywać się będą zdalnie w systemie sobotnio – niedzielnym.

Realizacja części specjalistycznej: 2 tygodniowe obozy 

Kandydat na kurs Trenera Sportu / studia podyplomowe Trenera Sportu musi posiadać:

 • Co najmniej wykształcenie średnie / wyższe
 • Legitymacja instruktora sportu w snowboardzie lub potwiedzenie o posiadaniu co najmniej II klasy sportowej w snowboardzie
 • Doświadczenie w zakresie startów w zawodach snowboardowych lub w pracy w charakterze instruktora w klubie snowboardowym
 • Odpowiedni stan zdrowia

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie elektroniczne ZAPISZ SIĘ NA KURS lub wypełnij podanie i prześlij na email: j.haber@awf.katowice.pl 
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów
 • Scan legitymacji instruktora sportu w snowboardzie lub potwierdzenie II klasy sportowej w snowboardzie
 • Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub doświadczenie w pracy instruktora w klubie snowboardowym
 • Zdjęcie w wersji papierowej zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5cm
 • Oświadczenie o stanie zdrowia

Ważne:

 • Część teoretyczna kursu trenera sportu realizowana jest w wymiarze 60 godzin w trybie zdalnym, część specjalistyczna obejmuje 210 godzin dydaktycznych, staż w klubie sportowym obejmuje 30 godzin.
 • Przewidujemy realizację części specjalistycznej w formie 2 obozów wyjazdowych jednotygodniowych. Szczegóły do ustalenia wspólnie z prowadzącymi zajęcia.
 • Całkowity koszt kursu – 4000,- PLN (możliwość rozłożenia na raty). Nie obejmuje kosztów obozów specjalistycznych.
 • Kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób.
 • Dokumenty należy przesłać na mail: j.haber@awf.katowice.pl
 • Kontakt telefoniczny: (32) 207 51 19
 • Koordynator kursu: Michał Starzyński

Źródło: AWF Katowice

Pliki do pobrania