11 KWIETNIA 2022

Ruszył nabór wniosków do Programu Rządowego "Klub"

W czwartek, 7 kwietnia 2022 roku wystartował nabór wniosków do tegorocznej edycji Rządowego Programu "Klub", który finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Cele Programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy Programu:

  • kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu

Źródło: Anna Karczewska / PZN