20 CZERWCA 2022

Testy sprawnościowe snowboardzistów w Zakopanem

W ubiegłym tygodniu zawodnicy Kadry Narodowej Juniorów w snowboardzie alpejskim przechodzili serię sprawdzianów sprawności wszechstronnej i ukierunkowanej. Testy, które były rozłożone na okres trzech dni, przeprowadzone zostały pod okiem trenerów Kadry Narodowej Juniorów na obiektach Szkoły Mistrzostwa Sportowego i Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.

Celem sprawdzianów była ocena bieżącej formy sportowej zawodników oraz uzyskanie materiału do analizy porównawczej z rezultatami uzyskanymi we wrześniu ubiegłego roku oraz z tymi, które zostaną uzyskane we wrześniu bieżącego roku. Wyniki posłużą m.in. do sformułowania wytycznych treningowych dla poszczególnych zawodników.

Próby obejmowały m.in.: bieg zwinnościowy 4x10 m, bieg po kopercie 5x3 m, bieg na dystansie 50 m, skok w dal z miejsca obunóż, ośmioskok naprzemianstronny, siady z leżenia w czasie 30 sekund, liczba podciągnięć na drążku, wyciskanie sztangi leżąc, bieg na dystansie 800 m (kobiety) i 1000 m (mężczyźni), cykliczne przeskoki w czasie 45 sekund, pomiar gibkości (skłon), slalom na rolkach (20 znaczników rozstawionych co 90 cm).

Źródło: Michał i Marcin Sitarz / PZN