Nowa obrotowa kamera
Wisła - skocznia narciarska Malinka


Kliknij i oglądaj - Kamery on-line

Listopad 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia...

Następne zawody

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Snow Expo w Warszawie - 04.11.2017

Szukaj w serwisie

PZN  »  Sędziowie  »  Aktualności

Aktualności

Warunki dla uzyskania patronatu PZN na sezon 2013/14

02-01-2013
Polski Związek Narciarski – Wydział Sędziowski i Komisja Narciarstwa Powszechnego - wprowadza od sezonu 2013/2014 PATRONAT nad zawodami powszechnymi.

WARUNKI DLA UZYSKANIA PATRONATU PZN NA SEZON 2013/2014


1. Patronat przyznawany jest na sezon narciarski (od 1.07 w roku przyznania do 30.06 następnego roku kalendarzowego)
2. Patronat nadawany jest  imprezie lub cyklowi imprez narciarstwa alpejskiego/biegowego.
3. Impreza musi spełniać określone w regulaminie uzyskania patronatu warunki.
4. Zgłoszenia muszą być  złożone wg specjalnego formularza do dnia 15 września  sezonu w którym ma się odbywać impreza, wraz z opłatą obowiązującą w danym sezonie.
5. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone podczas posiedzenia komisji narciarstwa powszechnego.
6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku gwarantuje :

• zamieszczenie imprezy w centralnym kalendarzu imprez powszechnych Polskiego Związku Narciarskiego.
• Informacje te będą podane na stronie internetowej związku, kalendarzach i wytycznych sportowych drukowanych przez PZN na każdy aktualny sezon
• Każda impreza patronacka ma prawo do umieszczenia przygotowane relacji z zawodów razem ze zdjęciem na głównej stronie Polskiego Związku Narciarskiego. Materiał taki przygotowuje organizator. PZN zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz skrócenia materiału.
• Każda pozytywnie rozpatrzona impreza otrzyma za pośrednictwem kuriera przed sezonem certyfikat potwierdzający otrzymanie patronatu oraz znaki identyfikacyjne do ustawienia podczas zawodów informujące o objęciu przez PZN patronatu.
• Pozytywne otrzymanie rekomendacji umożliwi uczestnictwo w programie PZN - skifriends.
• Wybrane najlepiej zorganizowane zawody maja szanse na specjalne wyróżnienia po sezonie.
• Organizator ma prawo używania loga patronatu PZN tylko i wyłącznie na zawodach objętych patronatem. Użycie loga na innych imprezach jest wykluczone i może skutkować nie nadaniem patronatu w kolejnych sezonach.

REGULAMIN:

1.  Organizatorem który stara się o patronat może być: Związek Sportowy, klub sportowy, stowarzyszenie, firma
2.  Prawo startu w zawodach patronackich mają zawodnicy zgodnie z regulaminem  zawodów ustalanym przez organizatora. Regulamin musi zakładać powszechny charakter imprezy.
3.  Każde zawody objęte patronatem musi poprzedzać zapowiedź zawodów.
4.  Każde zawody muszą być ubezpieczone przez organizatora od OC.
5.  Każde zawody muszą posiadać zabezpieczenie medyczne zgodnie z polskimi przepisami.
6.  Impreza nad która PZN ma objąć patronat musi spełniać wymagane warunki, a w szczególności wybrane przepisy NRS:
7.  Zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW

ZAWODY BIEGOWE: - patrz: Narciarski Regulamin Sportowy 2012 Zeszyt I str. 124

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW:
Organizator powinien zgłosić zawody do PZN oraz szeroko je  rozpropagować
Zapowiedź zawodów powinna zawierać m in..czytelne informacje dotyczące: nazwy zawodów, miejsca zawodów, datę zawodów i godzinę startu, długość trasy i technikę (i) biegu, podział na grupy, ostateczny termin zgłoszenia, informację o parkingach ,ewentualnym transporcie.

Obowiązkowe dodatkowe informacje w dniu zawodów które organizator powinien przekazać uczestnikom imprezy:
- godzina startu
- opis i profil trasy
- postępowanie na starcie i mecie
- postępowanie w razie nieukończenia biegu
- informacja o pomocy medycznej
- informacja o punktach żywieniowych
- miejsce przebierania się
- miejsce oddawania garderoby i jej odbiór
- czas zakończenia zawodów
- miejsce zakończenia zawodów oraz dekoracji

TRASA:
Każda trasa musi być przygotowana mechanicznie ratrakiem śnieżnym wraz z frezem oraz znacznikiem(dot. stylu klasycznego).
Wszystkie przeszkody terenowe muszą być usunięte na szerokości trasy i na całej długości trasy muszą być założone przynajmniej dwa tory biegu. W zawodach powszechnych techniką dowolną szerokość trasy powinna zapewnić bezkolizyjne wyprzedzanie zawodników.
W okolicy startu należy wykonać pętlę do przeprowadzania rozgrzewki
W okolicy startu i mety organizator musi zapewnić dostęp do zaplecza sanitarnego

Szczegóły:

Technika klasyczna:
Na trasie muszą być wytyczone co najmniej dwa tory. Tam, gdzie pozwala na to szerokość trasy należy wytyczyć więcej torów. Na stromych odcinkach zjazdu nie wytycza się torów. Na odcinku ostatnich 100 metrów przed metą należy wytyczyć min. Trzy oznakowane  korytarze o szerokości 1,5m. każdy z niezależnym torem
Meta musi być oznakowana linią o szerokości 10 cm. czerwoną farbą(kredą) jak i czytelnymi tablicami z napisem META po zewnętrznej stronie dwóch obrzeżnych torów.
Technika dowolna:
W zawodach techniką dowolną trasa ma być odpowiednio utwardzona oraz odpowiednio szeroka umożliwiając bieg dwóch zawodników obok siebie. Na ostatnim odcinku 100 metrów szerokość trasy ma wynosić 10 metrów. Odcinek ten musi posiadać min. trzy odrębne oznakowane korytarze.

WŁAŚCIWOŚCI TRASY:
Zawody powszechne Patronackie PZN muszą być dostosowane do poziomu zawodników, począwszy od biegaczy amatorów, na elicie sportowej skończywszy.
Organizator musi szczególną uwagę skupić na bezpieczeństwo zawodników na trasie. Odcinki trasy szczególnie niebezpieczne muszą być dodatkowo oznakowane, zabezpieczone i określone na planie trasy. Przed startem powinni być poinformowani o szczególnie niebezpiecznych odcinkach trasy.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE:
Obowiązkiem każdego organizatora imprezy jest zwrócenie szczególnej uwagi na warunki pogodowe panujące na całej trasie zawodów.- patrz NRS Art.387.
.Jeżeli temperatura na większości odcinków trasy spadnie poniżej – 25 st. Zawody muszą zostać odwołane lub przesunięte.

WYNIKI I SPRAWOZDANIA:
Wyniki muszą być ogłoszone zaraz po zakończeniu zawodów.
Organizator w ciągu 24 godzin po zakończeniu zwodów przesyła kompletne wyniki wraz z obszerną fotorelacją na adres WNP@pzn.pl.
               
ZAWODY ZJAZDOWE – patrz NRS zeszyt III 2012 r.

Stok musi być bezpieczny i przygotowany do organizacji zawodów. Musi posiadać sztuczne śnieżenie oraz ratrak z frezem. Stok musi być przygotowany bezpośrednio przed zawodami. Nie dopuszcza się możliwości użytkowania przeznaczonej na zawody części stoku  przed startem.
Szerokość stoku musi zezwalać na bezpieczne ustawienie i być dostosowana do przejazdu SL, GS lub SG. Obowiązkowo muszą być ustawione pełne bramki.
Strefa mety musi być zlokalizowana na wypłaszczeniu umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie. Meta musi być ogrodzona. W dolnej części mety należy użyć podwójnego ogrodzenia siatkowego.
Całość trasy musi być ogrodzona taśmą
Przejazdy slalomów muszą być odpowiednio dobrane do umiejętności zawodników. W przypadku dzieci trasa musi być dopasowana do wieku dzieci. W przypadku najmłodszych uczestników (do 6 lat) należy zwrócić uwagę na umiejętności słabszych dzieci w danym roczniku.
Zawody muszą być rozegrane na podstawie NRS z uwzględnieniem amatorskiego charakteru imprezy.
Pomiar czasu na zawodach musi być dokonywany przy pomocy fotokomórki z wyświetlaczem.
Wyniki muszą być zapisywane podczas trwania zawodów na tablicy czasów nieoficjalnych.
Komisja Narciarstwa Powszechnego zastrzega sobie możliwość przyjazdu na zawody i kontroli przeprowadzenia zawodów. W przypadku niedociągnięć patronat może być odebrany oraz nie przyznawany na kolejne sezony dla danej imprezy lub organizatora.
Komisja Narciarstwa Powszechnego zastrzega sobie prawo nie przyznania patronatu  bez konieczności określania dokładnych przyczyn odmowy.
Komisja Narciarstwa Powszechnego zastrzega sobie możliwość interpretacji niniejszego regulaminu.
Źródło: Alicja Kosman / PZN
Najnowsze aktualności:

Twój komentarz:
Maksymalnie 1000 znaków.
wstecz


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2016 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.